Skattefördelar, Köp och försäljning av bostäder, boende i Portugal

Sedan 2014 har nya skatteåtgärder införts för personer som inte är stadigvarande bosatta.

Utländska invånare som bor i Portugal, eller bara äger en fastighet i Portugal, kan nu åtnjuta undantag och fördelaktigare skatteramar som främjas av den portugisiska regeringen för att uppmuntra utländska investerares ankomst. Invånare och stimulera ekonomin.

För att lära dig mer om dessa skatteåtgärder och deras ramverk och fördelar, vänligen kontakta oss så skickar vi all information om denna fråga.