Gyllene visum, fastighetsköp, Portugal

Erbjudandet är ganska enkelt men styrs av en oflexibel uppsättning regler: om du är utländsk bosatt utanför europeiskt territorium kan du ansöka om att få en permanent uppehållstillstånd visum när du köper en fastighet i Portugal för priset på inte mindre än 500 000,00 euro, och kan sedan resa fritt genom Schengenområdet (anslutande europeiska länder) som alla bosatta kan.

Det finns flera byråkratiska och reglerande åtgärder som måste följas för att säkerställa full efterlevnad och tillämpning på "Golden Visa"-programmet, såsom:

-Ha ett rent, översatt, erkänt och autentiserat kriminalregister över ursprungslandet, samt en giltig Schengenvisering.

-Den sökande/köparen måste behålla investeringen/egendomen under en period av minst fem (5) år och stanna i Portugal under det första året under en period av lägst 30 (trettio) dagar. Under det andra och tredje året en minimiperiod på 60 (60) dagar och under det fjärde och femte året en minimiperiod på 60 (60) dagar.

Om du vill veta mer om "Golden Visa" program, vänligen kontakta oss och vi kommer att skicka dig en komplett broschyr med steg och procedurer, och hjälpa din köpprocess och ansökan om permanent visum program, med full skatt och juridisk rådgivning.